Öğretmenlerimizin her bir dersten işlediği konuyla ilgili, her hafta verebileceği ödev testleridir. PESA ARA DEĞERLENDİRME TESTLERİ aylık branş sınavları olup, aylık değerlendirme de kullanılmaktadır.

İlkokul ve ortaokul olmak üzere 2. sınıftan 8. sınıfa kadar olan PESA KONU TARAMA TESTLERİ’ni hem BASILI hem de ONLINE olarak hazırlayarak sizlerin tercihine sunduk.

Öğrenci Yaptığı ödevi sanal optik form ile, cep telefonu ile fotoğrafını çekerek veya online ödev olarak sisteme giriş yapabilir.

PESA KONU TARAMA TESTLERİ ile kılcallara kadar inerek, öğrencilerimizin hangi konu ve kazanımlarda ne kadar eksik ya da başarılı olduğunu daha somut ve gerçekçi verilerle neticelendirerek, daha başarılı bir ölçme ve değerlendirme hizmeti sunma gayreti içerisinde olacağız.


Seviye Ders Ödev Sayısı Sınav Online Basılı Toplam Sayfa
2. sınıf Türkçe - 96 sayfa
Matematik - 96 sayfa
Hayat Bilgisi - 96 sayfa
İngilizce - 96 sayfa
34 Ödev 6 Ara Değerlendirme 384 sayfa
3. sınıf Türkçe - 96 sayfa
Matematik - 96 sayfa
Fen Bilgisi - 96 sayfa
Hayat Bilgisi - 96 sayfa
İngilizce - 96 sayfa
34 Ödev 6 Ara Değerlendirme 480 sayfa
4. sınıf Türkçe - 96 sayfa
Matematik - 96 sayfa
Fen Bilgisi - 96 sayfa
Sosyal Bilimler - 96 sayfa
İngilizce - 96 sayfa
34 Ödev 6 Ara Değerlendirme 480 sayfa
5. sınıf Türkçe - 164 sayfa
Matematik - 164 sayfa
Fen Bilgisi - 164 sayfa
Sosyal Bilimler - 96 sayfa
İngilizce - 96 sayfa
34 Ödev 6 Ara Değerlendirme 684 sayfa
6. sınıf Türkçe - 164 sayfa
Matematik - 164 sayfa
Fen Bilgisi - 164 sayfa
Sosyal Bilimler - 96 sayfa
İngilizce - 96 sayfa
34 Ödev 6 Ara Değerlendirme 684 sayfa
7. sınıf Türkçe - 164 sayfa
Matematik - 164 sayfa
Fen Bilgisi - 164 sayfa
Sosyal Bilimler - 96 sayfa
İngilizce - 96 sayfa
34 Ödev 6 Ara Değerlendirme 684 sayfa
8. sınıf Türkçe - 164 sayfa
Matematik - 164 sayfa
Fen Bilgisi - 164 sayfa
Sosyal Bilimler - 96 sayfa
İngilizce - 96 sayfa
34 Ödev 6 Ara Değerlendirme 684 sayfa