İlkokul Sınavlarımız Milli Eğitim Bakanlığı müfredatlarına %100 uyumlu hazırlanmaktadır. Yıl içerisinde 6 adet sınav uygulanmaktadır.

  • Sınavların konu kazanımları sınav tarihine kadar işlenen konu ve kazanımları kapsamaktadır. Sınavdan önce sitemizde konu kazanımlar yayınlanmaktadır.
  • Sınavlarımızdaki sorular o sınava özel hazırlanmış sorulardır. Alıntı soru kullanılmaz. Bu sayede değişen soru tiplerine uygun sınavlardır.
  • Pesa İlkokul sınavlarında Doğru / Yanlış, Karşılaştırma, Kavram Haritası ve Çoktan Seçmeli Sorular sorulmaktadır.
  • Pesa İlkokul sınavlarında klasik 100 puan üzerinden hesaplanmakta olup yanlış doğruyu götürmemektedir.
  • Eğitim Öğretim yılının başında öğrencinin tatil dönüşü durumunu görmek için Hazır Bulunuşluk Sınavı yapılmaktadır. Bu sınav bir önceki yılın konu kazanımlarını kapsamaktadır.
  • Diğer ürünlerimizde olduğu gibi Pesa İlkoku ürünüde online ve basılı ürün olarak iki sürüm çıkmaktadır.

Seviye Ders Soru Sayısı Online Basılı Sınav Sayısı
2. sınıf Türkçe - 15
Matematik - 15
Hayat Bilgisi - 10
İngilizce - 10
50 soru HBS + 6 sınav
3. sınıf Türkçe - 15
Matematik - 15
Fen Bilgisi - 15
Hayat Bilgisi - 10
İngilizce - 10
65 soru HBS + 6 sınav
4. sınıf Türkçe - 15
Matematik - 15
Fen Bilgisi - 15
Sosyal Bilimler - 10
Din Kültürü - 10
İngilizce - 10
75 soru HBS + 6 sınav