Eğitim sistemimizde; Değerlendirme, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri'nin önemi büyüktür. Elektronik sistem üzerinden öğrencilerin; değerlendirme ve tanılaması ile rehberlik ve danışma hizmetlerinin yürütülmesini amaçlayan TESTVAKTİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ; bireyi tanıma teknikleri ile çocukların kişisel, eğitsel ve mesleki hizmet alanlarında yönlendirici ve geliştirici çalışmaları yapmaktadır.

Yaygın olarak kullanılan rehberlik testlerini online uygulama imkanı vermektedir.


Testlerimiz

 • DAVRANIŞ BELİRLEME ÖLÇEĞİ
 • ÇOCUK VE ERGENLER İÇİN DAVRANIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
 • BURDON DİKKAT TESTİ
 • AKADEMİK BENLİK KAVRAMI ÖLÇEĞİ
 • ÇALIŞMA DAVRANIŞINI DEĞERLENDİRME ENVANTERİ
 • SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ
 • ÖĞRENME STİLLERİ TESTİ
 • AİLE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
 • KENDİNİ DEĞERLENDİRME ENVANTERİ
 • AİLE HAYATI VE ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMU ÖLÇEĞİ
 • ANA BABA TUTUMU ENVANTERİ
 • HOLLAND MESLEKİ TERCİH ENVANTERİ
 • ÇOKLU ZEKÂ KURAMI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
 • MESLEKİ EĞİLİMİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ
 • PROBLEM TARAMA ENVANTERİ
 • BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ
 • ÇOCUKLAR İÇİN DEPRESYON ÖLÇEĞİ
 • BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ
 • BECK ANKSİYETE ÖLÇEĞİ
 • AKRAN ZORBALIĞINI BELİRLEME ÖLÇEĞİ
 • OKUL ÖNCESİ DAVRANIŞ SORUNLARI TARAMA ÖLÇEĞİ
 • DEVAMSIZLIK NEDENLERİ ANKETİ
 • BAŞARI YÖNELİMLERİ ÖLÇEĞİ
 • D2 DİKKAT TESTİ
 • SOSYOMETRİ
 • KİMDİR BU?