Online Rehberlik Testleri


ONLİNE REHBERLİK

Eğitim sistemimizde; Değerlendirme, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri'nin önemi büyüktür. Elektronik sistem üzerinden öğrencilerin; değerlendirme ve tanılaması ile rehberlik ve danışma hizmetlerinin yürütülmesini amaçlayan TESTVAKTİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ; bireyi tanıma teknikleri ile çocukların kişisel, eğitsel ve mesleki hizmet alanlarında yönlendirici ve geliştirici çalışmaları yapmaktadır.

Yaygın olarak kullanılan rehberlik testlerini online uygulama imkanı vermektedir.


TEST LİSTESİ

 • 5F (BEŞ FAKTÖR) KURAMI ÖLÇEĞİ
 • AKRAN ZORBALIĞINI BELİRLEME ÖLÇEĞİ
 • COPE ÖLÇEĞİ
 • BAŞARI YÖNELİMLERİ ÖLÇEĞİ
 • BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ
 • BECK ANKSİYETE/DEPRESYON ÖLÇEĞİ
 • BURDON DİKKAT TESTİ
 • BUSS-PERY SALDIRGANLIK ÖLÇEĞİ (SÖ)
 • CONNERS DEHB DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
 • DEPRESYON ÖLÇEĞİ
 • ÇOKLU ZEKÂ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
 • DEVAMSIZLIK NEDENLERİ ANKETİ
 • ERST ÖLÇEĞİ
 • KENDİNİ DEĞERLENDİRME ENVANTERİ
 • ÖĞRENME STİLLERİ TESTİ
 • SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ
 • ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ
 • BENDER GEŞTALT ALGILAMA TESTİ
 • ÇDCÖ ÖLÇEĞİ
 • EYSENCK KİŞİLİK ENVANTER
 • OGESELL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ
 • İNTERNET BAĞIMLILIK TESTİ
 • İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR ÖLÇEĞİ
 • KENDİNİZİ NASIL GÖRÜYORSUNUZ
 • KİNDER ANGST TESTİ (Çocuklarda korku)
 • KİŞİLİK TESTİ