Sınav Gözetmen Formu

Sınav Gözetmen Formu'nda belirtilen sınıf ve şubelere göre optikler ve kitapçıklar sınıf sınıf ve şube şube merkezimizden paketlenerek ilgili kuruma teslim edilir.

  • Sınav öncesi, bu formda yer alan sınav yönergesine göre gözetmen gerekli açıklamaları öğrencilerine yapar.
  • Sınav başlangıç ve bitiş saatlerini tahtaya yazar.
  • Formda yer alan yoklama listesini doldurur ve imzalar.
  • Sınav bitiminde toplanan optikler ile birlikte bu formu geri dönüşüm poşetine koyar ve idareye teslim eder.
  • Kurum, teslim alınan optik formları eksiksiz Ölçme Değerlendirme Merkezi'mize ulaştırır.